Natalia i Andrzej Wawryków

O czym tutaj piszemy? Piszemy o  z a c h w y c i e  muzyką – jako umiejętnością i jako sztuką. O naszym zachwycie atmosferą każdego domu i ludźmi, których uczymy. O zachwycie niezwykłym zjawiskiem, jakim jest n a u c z a n i e .