Tak, jak nauka języka nie wymaga od nas stawania się literatem, a nauka przedmiotów ścisłych nie zobowiązuje nas, aby zostać inżynierem, tak poznawanie muzyki za pomocą gry na fortepianie nie powinno w nas wzbudzać przymusu zostania wirtuozem.

Tym niemniej już na poziomie początkowym muzykę warto poznawać, śpiewając ją  i grając w sposób świadomy, zwłaszcza, że podstawy muzyczne są naprawdę proste. Wystarczy tylko nie odkładać niektórych spraw na później, lecz od samego początku objąć całość szerokim spojrzeniem.

Pianista więc, aby od razu mógł mieć pełną przyjemność w obcowaniu z muzyką,
już od początku powinien nabywać sprawności równocześnie
w następujących umiejętnościach:

jeśli chodzi o znajomość klawiatury:

  • znajomość wszystkich klawiszy i gam
  • znajomość wszystkich akordów i ich różnych postaci (przewroty, układ skupiony i rozległy, opóźnienia)
  • transpozycja
  • podstawy improwizacji i kompozycji utworów rozrywkowych i jazzowych
  • umiejętność zagrania melodii usłyszanego utworu i dopasowania do niej odpowiedniego akompaniamentu

jeśli chodzi o znajomość notacji muzycznej:

  • płynne czytanie wszystkich nut w obu kluczach
  • czytanie nut a’ vista
  • czytanie zapisów mieszanych – czyli melodii zapisanej nutami i akompaniamentu akordami zapisanymi literowo
  • transpozycja zapisu nutowego

Te konkretne umiejętności pozwalają pianiście od razu swobodnie poruszać się w muzyce, dobrze ucząc przy tym samodzielności. Zaś ich opanowaniu służą ściśle określone narzędzia – skuteczne i bardzo przyjemne w stosowaniu.