Mimo usilnych starań nie udało nam się znaleźć w przepaści internetu żadnej rzetelnie  prowadzonej, polskojęzycznej strony na temat, jak mogą uczyć się grać na fortepianie (czy pianinie) osoby nie zainteresowane edukacją w szkole muzycznej. Jednocześnie zauważyliśmy, że:

  • Od wielu lat coraz bardziej wzrasta w naszym kraju zainteresowanie umiejętnością gry na fortepianie dla samej radości grania – a uczniowie coraz częściej chcą się uczyć nie tylko istniejących już utworów, ale chcą też móc popróbować swych sił w samodzielnym tworzeniu muzyki przy instrumencie.
  • Co się z tym wiąże, coraz wyraźniej odczuwa się brak wystarczającej liczby nauczycieli fortepianu, chętnych i przygotowanych do takiego właśnie – domowego a różnorodnego – kształcenia uczniów.

foto2

foto3

To zadecydowało, że postanowiliśmy  utworzyć ten portal. Chcemy się na nim podzielić się naszym doświadczeniem pianistów jako domowych nauczycieli muzyki. Naszym zamiarem jest  pomóc w pozaszkolnym poznawaniu muzyki i zawartego w niej piękna zarówno uczniom, jak i nauczycielom i rodzicom.

 Odkryj z nami świat muzyki