Muzyka jest tą sztuką, która pozwala nam usłyszeć jak brzmi piękno. O ile inne sztuki – malarstwo, rzeźba, architektura – pozwalają nam podziwiać piękno z wyglądu, o tyle muzyka daje nam usłyszeć jego brzmienie. Nie jest jak słowo, które w pięknie swojego brzmienia skrywa jeszcze znaczenie – muzyka jest samym brzmieniem, które do nas przemawia….

© 2015 Natalia i Andrzej Wawryków | napianinie.pl
Znajdź nas na: